logo orginal
rcoo logo

Техничка школа "Нови Београд"
Омладинских бригада 25
11070 Нови Београд
телефон: 011/2164-231

Блог

 
Број чланака:
3

Српски језик


Број чланака:
6

Информатика


Број чланака:
7

Друштвене науке


Број чланака:
33

Страни језици


Број чланака:
1

Природне науке


Број чланака:
2

Општестручно подручје


Број чланака:
8

Практична настава


Број чланака:
6

Стручни сарадници


Број чланака:
10

Web sajt


Број чланака:
1

Упутство за блог

Број чланака:
5

Разно

 
Број чланака:
170

Актуелности


Број чланака:
0

Огласна Табла

billboard_small.jpgНа нашој огласној табли можете пронаћи најновије
информације везане за свакодневни рад школе.
Број чланака:
5

Вести

Најновије вести из наше школе.
Број чланака:
5

Честа питања


Број чланака:
1

Редовно школовање


Број чланака:
1

Стручне обуке


Број чланака:
1

Инфо

 
Број чланака:
2

O нама

Број чланака:
3

Јавне информације

Број чланака:
3

Календар

 kalendar

Број чланака:
2

Редовно школовање

Redovno školovanje

Број чланака:
3

Списак предмета

Број чланака:
7

Образовни профили

 
Број чланака:
1

Запослени

 


Стручна већа 2014/2015 


Стручно веће наставника наставе за МТКК

1.    Бојанић Бранислава
2.    Димитров Драган
4.    Лалић Миле
5.    Ступар-Јањић Савка
6.    Ћиповић Радуле
7.    Миловановић Снежана
8.    Свркота Катарина
9.    Атлагић Душка
10.  Димеска Даниела
11.  Ивковић Миодраг
12.  Ждерић Мирослав
13.  Гачић Љиљана


Стручно веће наставника наставе за образовне профиле машинске енергетике

1.    Мијушковић Даница
2.    Алексић Снежана
3.    Павлица Бајић Драгана
4.    Јовичић Љубиша
5.    Раичевић Зоран
7.    Гачић Зоран
8.    Ћиповић Бојан
9.    Станојковић Бора
10.  Радукановић Драгиша


Стручно веће наставника природних наука и наставе за оптичке образовне профиле

1.    Баранац Свето
2.    Матовић Јовиша
3.    Ненадић Милинко
4.    Крњајић Маријана
5.    Кнежевић Миланка
6.    Торбица Петровка
7.    Милошевић Татјана
8.    Кабаница Бранка
9.    Јоксимовић Слађана
10.  Михаиловић Милош
11.  Миливојевић Бранка
12.  Joвановић Зоран 

Стручно веће наставника Физичког васпитања

1.    Благојевић Витомир
2.    Смиљанић Зоран
3.    Секуловић Зара


Стручно веће наставника друштвених наука

1.    Ристић Светлана
2.    Кузмановић Љиљана
3.    Крунић Влада
4.    Караџић Марина
5.    Радуловић Дарко
6.    Станојевић Јелена
7.    Кончаревић Милан

8.   Новаковић Данијела

9.   Ћирковић Данијела


Стручно веће наставника математике

1.    Снежана Бабић
2.    Зорана Марковић    
3.    Митровић Влашковић Светлана
4.    Пауновић Снежана
5.    Дупланчић Анђелко
6.    Карлеуша Драгана

Стручно веће наставника српског и енглеског језика и књижевности

1.    Зелић Ковиљка
2.    Калић Сузана
3.    Ђоровић Тања
4.    Мицић Наташа
5.    Прентовић Кривокапић Ивана
6.    Јанковић Миловановић Јасна
7.    Мердовић Маја

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 2015/16
 
 
        I разред
I1 Радуле Ћиповић
I2 Тања Ђоровић
I3 Бранислава Бојанић
I4 Петровка Торбица
I5 Слађана Јоксимовић
 
 
      II Разред
II1 Снежана Пауновић
II2 Наташа Мицић
II3 Драгана Павлица Бајић
II4 Бранка Кабаница
II5 Миланка Кнежевић
 
 
 
 
        III разред
III1 Снежана Миловановић
III2 Катарина Свркота
III3 Ивана Прентовић
III4 Даниела Димеска
III5  Ковиљка Зелић
III6  Даница Мијушковић
 
 
         IV разред
IV1  Драган Димитров
IV2  Миодраг Ивковић
IV3 Љиљана Кузмановић
IV4 Снежана Алексић
IV5 Љубиша Јовичић
IV6 Маријана Крњајић
 
Број чланака:
1

Ванредно школовање

Vanredno školovanje
Број чланака:
0

Образовни профили

 
Број чланака:
1

Списак предмета

         
       МАТЕМАТИКА
 
  ПРВИ   РАЗРЕД   ТРЕЋИ  СТЕПЕН

1.    Унутрашњи  углови троугла односе се као 2:3:4 . Колики је највећи угао?
2.    Број  2400 поделити на три дела која се односе као 4:3:5 .
3.    За 14 кg робе плаћено је  980 динара. Колико ће се килограма робе купити за 4340 динара.
4.    Три радника саграде једну кућу за 36 дана. Колико је радника потребно да ураде тај исти посао за 9 дана?
5.    Једна просторија осветљена је са 15 сијалица од 60 W. Колико би сијалица  од 75 W давало исто осветљење.
6.    Раставити полином на чиниоце       –  x .
7.    Раставити полином на чиниоце    4x  + 12xy + 9y .
8.    Раставити полином на чиниоце    x  – xy  + x y – y .
9.    Раставити полином на чиниоце    x  + x  – x  + 1.
10.    Сабрати разломке    1 +   –   .
11.    Извршити назначене операције     –   +  .
12.    Помножити разломке    · .
13.    Поделити разломке      : .
14.    Извршити назначене операције    : .
15.    Поделити разломке    : .
16.    Решити једначину по x :   =   – 5x·(x+2) – 5.
17.            –     =     –               = 0.
18.            –     =     –               =  .
19.            –     =     –               = .
20.            –     =     –               = x + 3.
21.            –     =     –              2 +   = 0.
22.     Решити систем једначина по x  и y :   2x +   y =  4
                                                                    x + 2y =   5.
 23.          –    =     –                                      x + 5y = 19
                                                                   –4y = –19– 3x.
23.    Решити систем једначина по x  и  y :  x  : y = 1 : 2    и   5x – 7y =  –36.
24.    Решити  неједначину    > 2.
25.             –     =      –            >  .
26.            –     =      –          <  .
27.    Решити   неједначину   >0.
28.           –      =      –          < 0.
29.          –      =     –        ≤0.
30.        –        =     –       ≥0.


ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ДИЗАЈН  ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 

 

 1. Индустријски дизајн – стваралачка дисциплина
 2. Дефиниција термина – индустријски дизајн
 3. Форма и садржај
 4. Елементи и принципи форме
 5. Изражајна средства
 6. Материјал и поступак рада
 7. Боја као изражајно средство
 8. Орнамент као изражајно средство
 9. Формативни елементи у индустријском дизајну
 10. Функција
 11. Естетика
 12. Људски фактор
 13. Економски фактор
 14. Методологија индустријског дизајна
 15. Прикупљање чињеница
 16. Креативна фаза
 17. Фаза реализације
 18. Фаза опсервације

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: Др. Мирослав Фрухт

 „Теорија дизајна за уметичке школе“

 

 
 Проф. Михајловић Милош

 

 

 

ФОТОГРАФИЈА


ИСПИТНА ПИТАЊА1.    Појам и значај фотографије
2.    Историјски развој фотографије
3.    Фотоапарат –појам и намена
4.    Подела фотоапарата
5.    Делови фотоапарата
6.    Објектив – избор и карактеристике
7.    Подела објектива према жижној даљини
8.    Бленда –отвор објектива
9.    Затварач
10.    Тражило
11.    Фотографски прибор
12.    Додаци за објектив
13.    Фотографски материјали
14.    Фотографкс лабораторија – развијање негатива
15.    Фотографска лабораторија – израда позитива
16.    Дигитална фотографија
Литература:

-Д. Кажић. Фотографија
-М.Михаиловић, Фотографија – сликање светлом

 

 


 

Број чланака:
29

Процедура уписа

 
Број чланака:
1

Испитна питања

 
Број чланака:
1

Термини испита

 
 
Број чланака:
1

Ценовник

    
   
ЦЕНОВНИК ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ

Школарина по разреду  III степен (уписнина и припремна настава)     12.000
Школарина по разреду IV степен (уписнина  и припремна настава )    13.200
Школарина за преквалификацију (уписнина и припремна настава)        9.000
Школарина за доквалификацију  (уписнина и припремна настава )      24.000
Обнова уписа                                                                                                 3.600
Испит са писменим задатком                                                                          900
Испит без писменог задатка                                                                            800
Испит практичне наставе                                                                             1.800
Завршни испит                                                                                              3.000
Матурски испит                                                                                             4.200
Накнада стварних трошкова по чл.108.став 8. и 9. Закона
(завршетак започетог разреда и завршетак започетог образовања)              600
                                                                                                                           + испити


СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Школарина (уписнина и припремна настава)                                           32.400
Испити                                                                                                                800
Испит практичне наставе                                                                               1800
Специјалистички испит                                                                                 3.600
                                                                                                   цене су у динарима

 

Број чланака:
1

Контакт

 
Број чланака:
2

Образовање одраслих

Образовање одраслих

Број чланака:
0

Програми обуке

 
Број чланака:
1

Процедура уписа

 
Број чланака:
1

Контакт

 
Број чланака:
2

Ученичке активности

 
Број чланака:
0

Ученички парламент

 
Број чланака:
1

Секције

 
Број чланака:
1

Такмичења

Број чланака:
1

Моделирање

Ученички радови из Моделирања код предметних наставника Снежане Миловановић и Катарине Свркота.
Број чланака:
13

Галерија

 
Број чланака:
0

Видео


Број чланака:
3

Аудио

 
Број чланака:
1

Слике

 
Број чланака:
1

Упис

Број чланака:
1

Jавнe набавке

Број чланака:
0

rts planeta 60

ministarstvo rasporednastave gov rs

BLOG2

Ко је на мрежи: 295 гостију и нема пријављених чланова

Актуелна дешавања

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ - ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20

ПРИЈАВЕ ИСПИТА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК oд 25.5. до 29.5.2020.

Термини испита биће накннадно објављени


 

Обавештење о настави на даљину током ванредног стања

Обавештење о настави на даљину током ванредног стања које је намењено родитељима/законским заступницима ученика....отвори_пдфПрелиминарне информације о начину спровођења наставног рада

 

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије одлучила да се, због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено  обустави непосредни образовно­ васпитни рад  у основним и  средњим школама на територији Републике Србије. У циљу остваривања права ученика на образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину, с обзиром на то да привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.

Оперативни план Министарства просвете, науке и технолошког развоја садржи различите облике реализације образовно-васпитних активности. Остваривање образовно-васпитног рада предвиђено је кроз различите начине и приступе у остваривању комуникације са ученицима и родитељима/законским заступницима (у  даљем тексту: родитељи). На овај начин различити облици, начини и приступи у остваривању комуникације биће у функцији обезбеђивања потребних информација и подршке у остваривању образовно-васпитног рада учењем на даљину, при чему ће се водити рачуна о укупним људским и техничким ресурсима школа, као и техничким капацитетима породица ученика.

У организованом учењу на даљину које обезбеђује Министарство, фокус је на програмским садржајима опште образовних  и стручних предмета са највећим фондом часова. Осим тога, школе се обавезују да, у складу са сопственим ресурсима за подршку у учењу на даљину и уз коришћење доступних платформи за учење, осмисле начине за остваривање садржаја и у свим другим предметима и програмима, на основу прописаног плана и програма наставе и учења.

У циљу остваривања једнаких права на образовање све деце, школе су у обавези да, када не постоји могућност успостављања комуникације  са ученицима уз употребу информационо-комуникационих технологија, изнађу алтернативне начине у пружању подршкеу учењу, водећи рачуна о свим препорукама за превенцију ширења вируса COVID-19, имајући у виду, пре свега, ученике који долазе из породица ниског социо-економског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагању електронски видови комуникације и други савремени комуникациони ресурси.

Смернице за планирање и реализацију образовно-васпитног рада путем учења на даљину у периоду када нема непосредне наставе, а у зависности од нивоа образовања и васпитања и облика који је предвиђен, су:

За ученике средње школе наставне јединице и теме биће доступне на платформи РТС Планета. Обавеза средње школе је да на свом сајту постави банер са свим линковима на којима се може приступити лекцијама и платформама за учење. Наставници су у обавези да, у сарадњи са одељењским старешинама, остваре потребну комуникацију са ученицима и/или њиховим родитељима и када је потребно да дају додатна упутства за учење након емитованих садржаја (нпр. додатне презентације или задаци за вежбање у радној свесци, домаћи задаци-есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи, извештај о мини пројекту и друго.
Посебно указујемо на потребу да, осим садржаја који ће бити припремљен и за емитовање на РТС Канал 3 и платформи РТС Планета, наставници основних и средњих школа (општеобразовних и стручних предмета), будући да најбоље познају својеу ченике, користе доступне дигиталне уџбенике и садржаје на начин који омогућава учење на даљину. Такође, указујемо и на могућност прилагођавања постојећих наставних припрема, материјала и презентацијама са упутствима за учење, тако да они буду доступн и највећем броју ученика (електронска пошта, ViЬer група).

Наставницима и ученицима основне и средње школе на располагању је велики број онлајн платформи (ViЬer, Zoom, Microsoft Teams), као и национална платформа за онлајн учење Моја школа. Њиховим коришћењем, наставници и ученици биће у ситуацији да остваре интеракцију и размену материјала у функцији савладавања програмских садржаја.

Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи моћи ће да се нађу на интернет страници www.rasporednastave.gov.rs и њихово коришћење је бесплатно.

На званичној интернет страни Министарства биће постављена одговарајућа упутства, као и обавештења о датумима у вези са почетком њиховог функционисања.ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

Поштовани родитељи, ученици, сарадници...

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 15.03.2020. године дало нам је следеће саопштење:

У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). Од директора школа и наставника очекује се да у току сутрашњег дана изврше потребне припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и координацију наставе на даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви запослени су у обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби.

У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће пружити потребну помоћ школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин.

Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање!

Све потребне информације у  вези са радом Техничке школе "Нови Београд" моћићете да добијаћете на сајту Школе.

 

Управа ШколеВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ! ВИРУС КОРОНА!

"Вирус којем се сви заједно супротстављамо јесте нешто што нас позива на крајњи опрез. Али и на заједништво!

Подразумева се да школа већ поступа у складу са препорукама добијеним од надлежних.

Надам се да ћемо сви заједно бити довољно упорни, довољно солидарни и довољно разборити како бисмо изашли на крај са вирусом корона.

Све званичне, проверене и веродостојне информације у вези са самим вирусом можете добити на веб страници https://covid19.rs/

У случају да код деце приметите било какве симптоме који би могли да укажу на присуство вируса, за све информације се без одлагања обратите епидемиолошкој служби на број телефона: 0648945235 или 0112684566.

Останите мудри, останите паметни! Оваква времена и овакве ситуације из људи извлаче и оно најбоље, али и оно најгоре. Појављиваће се повремено дезинформације и полуинформације. Неодговорних појединаца је било увек. Дубоко верујемo у нашу колективну разборитост и мудрост када су такве појаве у питању.

Водите рачуна о личној хигијени, пратите средства јавног информисања, слушајте препоруке стручњака. Најјача средства у борби против вируса су знање и прибраност!" - пише у писму.

Још једном:

https://covid19.rs/

Пратите званичне информације и упутства.